Service på anlæg

Serviceaftale giver optimalt indeklima.

Med EuromiljøService er du sikret en optimal drift og vedligeholdelse af dine luftrensere. Beskidte filtre udskiftes med rene indenfor et fast aftalt tidsinterval. Vi sørger for, at rengøringen og håndteringen foregår på en forsvarlig og miljøvenlig måde.

Serviceaftalen omfatter
Vores serviceaftale sikrer, at dit udstyr fungerer som det skal, og altid ydere det optimale for dig og dine kunder. Service udføres indenfor ordinær arbejdstid.

Service inkluderer

  • Skift af forfilter
  • Skift af elektrostatisk filtre
  • Skift af Hepa-Filter samt kulfilter
  • Der ydes almindelig renhold af udstyret samt fremmøde dersom der skulle opstå fejl på udstyret.

På udstyr leveret af Ren Euromiljø gælder desuden følgende udvidede garanti i aftaleperioden

  • Ved fejl på udstyret betaler kunden ikke for anvendte dele
  • Servicearbejde, fragt m.m. er frit.

Denne udvidede garanti gælder dog ikke hvis fejl/skader på udstyret skyldes uforsvarlig brug fra kundens side, ej heller ikke hvis der bruges uoriginale filtere i udstyret. Hermed bortfalder al garanti og kunden hæfter selv for følgeomkostningerne.

Mere information
kontakt os for gratis rådgivning, så vi kan finde den bedste løsning for din virksomhed.

Ring til vores indeklimakonsulenter på 7020 1357

REN LUFT SKAL OPLEVES!

  • Støv er usynligt, men ikke uskyldigt
  • Det betaler sig at tænke forebyggende
  • Ren luft uden byggetekniske ændringer

Vores lange erfaring og dokumenterede løsninger hjælper dig med at tage de rette valg. Vi installerer løsningerne lige der hvor vi ved, de gør mest nytte.

KONTAKT OS

Vores mål er, at alle arbejdspladser, kontorer og lokaler får et sundt og godt indeklima, da det skaber trivsel og reducerer sygefravær.

REN Euromiljø ApS
Vandtårnsvej 78
2860 Søborg

7020 1357
Mail
Mere information