Indeklima måling

indeklima maaling

Dårlig indeklima på arbejdspladsen? Kontakt os i dag for et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. Vi tilbyder måling af luftkvaliten og analyser resultaterne for forurenende stoffer.

Vi er i stand til at måle de luftbårne partikler ved hjælp af en avanceret laser partikeltæller. Vi kan oplyse om partikeltæthed og størrelsen af de partikler, der er i luften. Hvis opgaven kræver, at man også bør være opmærksom på typen af partikler, kan det ske ved hjælp af en laboratorietest. Vi måler også CO2, relativ luftfugtighed og temperatur.

Rapport med analyse af miljø
Når målingerne udført, kan vi udarbejde en rapport, som beskriver hvilke forbedringer, der kan foretages.

Pris
Prisen for disse målinger er selvfølgelig afhængig af størrelsen af opgaven og hvilke elementer, der indgår.

Mere information
kontakt os for gratis rådgivning, så vi kan finde den bedste løsning for din virksomhed.

Ring til vores indeklimakonsulenter på 7020 1357

REN LUFT SKAL OPLEVES!

 • Støv er usynligt, men ikke uskyldigt
 • Det betaler sig at tænke forebyggende
 • Ren luft uden byggetekniske ændringer

Vores lange erfaring og dokumenterede løsninger hjælper dig med at tage de rette valg. Vi installerer løsningerne lige der hvor vi ved, de gør mest nytte.

MANGE KONTORMILJØER ER FORURENDE

Luften i kontormiljøer er ofte forurenet med usynlige og skadelige partikler:

 • Egen aktivitet (tekstiler, tæpper, papir, hudaffald, hår, mm.)
 • Papirstøv
 • Tonerstøv
 • Byggematerialer
 • Vejstøv / Udstødning
 • Dieselpartikler
 • Pollen
 • Statisk elektricitet
 • Varme

Ventilationsanlæg er sjældent egnede til at fjerne svævestøv. Det medfører at indeluften ofte er mere forurenet end luften udenfor. Vores luftrensere renser luften for alle former for svævestøv og bidrager i høj grad til et sundere og bedre arbejdsmiljø.

KONTAKT OS

Vores mål er, at alle arbejdspladser, kontorer og lokaler får et sundt og godt indeklima, da det skaber trivsel og reducerer sygefravær.

REN Euromiljø ApS
Vandtårnsvej 78
2860 Søborg

7020 1357
Mail
Mere information