Frisk luft på arbejdspladsen

stov til artikel

Det er dokumenteret at indeklimaet er skyld i mange gener, allergier og dårlig trivsel blandt de ansatte. Indeklimaet hos danske virksomheder er hvert år skyld i mange fraværsdage. Ofte er virksomhederne ikke opmærksomme på, hvad de langsigtede konsekvenser er af et dårligt indeklima

Ren luft og optimal temperatur, uden at foretage byggetekniske ændringer
Vi leverer luftrensere til alle brancher. Vi har kunder indenfor så blandede miljøer som skoler, arkiver og biblioteker, logistik, produktion, engroshandel, detailhandel og affaldsbehandling.

I støvfrie omgivelser vil medarbejderne føle sig bedre tilpas og have mere energi. Dette vil løfte trivsel, arbejdsindsats og mindske fravær.

Støv er Dyrt                                                                                            

Støv! Vi ved, at det er der, men vi kan ikke altid se det. Vi indånder 12.000 liter luft hver dag. Luft indeholder ilt og andre luftarter men også skimmelsporer og støv. Lungerne er kun i stand til at håndtere små mængder støv, så vi bliver hurtigt utilpadse, hvis vi inhalerer for meget af det. Støv og sygefravær er derfor nært beslægtede.                             

Støv og produkt

Støvede omgivelser fører til fejl og tab af kvalitet. Støv under produktion og opbevaring kan forurene et produkt, og det er med sikkerhed noget enhver virksomhed vil forhindre. Der er god grund til, at der stilles strenge krav til luftkvalitet.

Støv og Maskiner

Støv er også dårligt for maskiner. Olier og elektrostatiske ladninger er fremragende magneter for støvpartikler og forårsager opsamling af snavs i udstyr. Disse ophobninger resulterer i fejl og behov for vedligeholdelse.

Støv og omdømme

Støv skader mennesker, maskiner og produkter. Regelmæssig rengøring hjælper med at reducere synligt støv, men usynligt støv kastes rundt luften med massere af følgeskader. Effektiv luftrensning fjerner disse følgevirkninger og kan dermed forbedre dit arbejdsmiljø og i sidste ende dit omdømme.

Beregninger tyder på, at et støvfrit miljø kan bidrage til at reducere omkostningerne på mange forskellige niveauer:

besparelse

Vi placerer luftrenserne, der hvor de har størst effekt

Vores erfaring og dokumenterede løsninger hjælper dig med at tage de rigtige valg. Vores ventilationsanlæg er dimensioneret til at fjerne svævestøv fra støvkildens område. Vores luftrensere renser luften for alle former for svævestøv og bidrager til et sundere og bedre arbejdsmiljø.

Vidste du at
• En gennemsnits medarbejder mister 10% af sin ydeevne ved dårligt indeklima.
• Ifølge Arbejdstilsynet kan virksomheder tjene sin investering fem gange igen med et godt indeklima.
• 50% reduktion af svævestøv vil være nok til at fjerne symptomerne for de fleste.
• Luftrensere hjælper medarbejdere, som lider af støvallergi eller ikke kan tåle pollen.

Euromate gør op med traditionerne og introducerer et revolutionerende og nyt produktsortiment af luftrensningsudstyr, som ikke kan sammenlignes med traditionelle luftrensere.

 • Filtreringseffekten er signifikant bedre end andre luftrensere
 • Få ren luft uden byggetekniske ændringer
 • Vores løsninger kan installeres hvor som helst – som fritstående gulvmodel, på væg, monteret i taget eller indbygget i loftet
 • Behagelig temperatur både sommer og vinter, med energibesparende varmepumper
 • Vores luftrensere arbejder med bæredygtige principper
 • Vores industrielle luftrensere kan udstyres med filtre, der kan renses og genbruges
 • Moderne og lækkert design som passer til et hvert miljø
 • meget lavt lydniveau
 • Brugervenlig fjernbetjening.

Mere information
Da vores luftrensere er højt specialiserede og kan tilpasses individuelt, vil vi råde dig til at lave en aftale, så vi kan hjælpe dig med gratis rådgivning og et tilbud.

stovRing til vores indeklimakonsulenter på 7020 1357

MANGE KONTORMILJØER ER FORURENDE

Luften i kontormiljøer er ofte forurenet med usynlige og skadelige partikler:

 • Egen aktivitet (tekstiler, tæpper, papir, hudaffald, hår, mm.)
 • Papirstøv
 • Tonerstøv
 • Byggematerialer
 • Vejstøv / Udstødning
 • Dieselpartikler
 • Pollen
 • Statisk elektricitet
 • Varme

Ventilationsanlæg er sjældent egnede til at fjerne svævestøv. Det medfører at indeluften ofte er mere forurenet end luften udenfor. Vores luftrensere renser luften for alle former for svævestøv og bidrager i høj grad til et sundere og bedre arbejdsmiljø.

KONTAKT OS

Vores mål er, at alle arbejdspladser, kontorer og lokaler får et sundt og godt indeklima, da det skaber trivsel og reducerer sygefravær.

REN Euromiljø ApS
Vandtårnsvej 78
2860 Søborg

7020 1357
Mail
Mere information